ลักษณะและการตรัสรู้ของการพัฒนาการค้าต่างประเทศในปี พ.ศ. 2564

ในปี 2564 ขนาดของการค้าสินค้าในประเทศของฉันจะสูงถึง 39.1 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 21.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีมาตราส่วนการนำเข้าและส่งออกประจำปีจะเกิน 6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก อันดับแรกในโลกยอดนำเข้าและส่งออกการค้าบริการจะแตะระดับ 5,298.27 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 16.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีการลดลงอย่างต่อเนื่อง วิธีการค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ และโครงสร้างระดับภูมิภาคได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพสูงมีความชัดเจนมากขึ้นการสรุปสาเหตุของความสำเร็จทางการค้าต่างประเทศและการตอบสนองต่อความท้าทายที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพพื้นฐานของการค้าต่างประเทศในขั้นตอนต่อไป

ความสำเร็จที่เกี่ยวข้องมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ ประการแรก การส่งเสริมการเปิดกว้างสู่โลกภายนอกอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการส่งเสริมมาตรการปฏิรูปนวัตกรรมต่างๆ ในเขตการค้าเสรีนำร่อง การออกรายการเชิงลบรายการแรกในประเทศของฉัน เพื่อการค้าบริการและระดับการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าอย่างต่อเนื่องประการที่สอง มีความคืบหน้าใหม่ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคระหว่างประเทศ RCEP มีผลบังคับใช้ตามกำหนด และกลุ่มเพื่อน "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ได้ขยายออกไป ซึ่งได้ส่งเสริมการเชื่อมต่อทางการค้าและการกระจายความเสี่ยงของตลาดต่างประเทศประการที่สามอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนการค้าจัดซื้อจัดจ้างในตลาดและรูปแบบใหม่อื่น ๆ การพัฒนารูปแบบใหม่ได้ปลดปล่อยพลังของนวัตกรรมการค้าต่างประเทศและการพัฒนาและป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคปอดบวมคราวน์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการเริ่มต้นใหม่อย่างสมบูรณ์ และการผลิตและตอบสนองความต้องการจัดซื้อจัดจ้างทางการค้าของประเทศที่เกี่ยวข้องความร่วมมือระหว่างประเทศและกระตุ้นการเติบโตของการค้าต่างประเทศจะเห็นได้ว่าการค้าต่างประเทศมีส่วนทำให้การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉันมีเสถียรภาพ และยังเพิ่มพลังให้กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอีกด้วย

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การส่งออกการค้าต่างประเทศของจีนมีอัตราการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ 40 ปีของการปฏิรูปและการเปิดประเทศ และการส่งออกการค้าต่างประเทศทั้งหมดก็ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะเดียวกัน บริษัทผู้ผลิตต่างๆ ก็ประสบปัญหาจากวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้น บริษัทข้ามพรมแดนปิดร้าน ค่าโฆษณาอีคอมเมิร์ซที่พุ่งสูงขึ้น และการจัดส่งล่าช้าในฮ่องกงผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น การแตกของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่ทุน และแรงกดดันทางการเงินครั้งใหญ่ มันส่งผลกระทบอย่างมากต่อองค์กรชั้นนำของอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนประการแรก ผู้ขายรายใหม่และผู้ขายอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนรายเล็กและขนาดกลางกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ผลกระทบจากโรคระบาด ความเสี่ยงของความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมภายนอกสูง และต้นทุนโลจิสติกส์ ต้นทุนคลังสินค้า และต้นทุนการตลาดเพิ่มขึ้น และความเสี่ยงทางธุรกิจได้รับแรงกดดันอย่างมากประการที่สอง ผู้ค้ามีความต้องการสูงสำหรับการรวมห่วงโซ่อุปทานธุรกิจแบบออนไลน์กำลังเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และการพึ่งพาซัพพลายเชนนั้นชัดเจนความถี่และความเร็วของการจัดส่งเพิ่มขึ้น และข้อกำหนดสำหรับการรวมซัพพลายเชนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ


โพสต์เวลา: 26 พฤษภาคม-2022
  • facebook
  • ลิงค์อิน
  • ทวิตเตอร์
  • youtube